Konsultimi i avokatit në internet - Rezervoni një takim

Shihemi në 3 hapa!

01

Vendosni datën dhe orën

02

Zgjidhni videokonferencën (Zoom) ose takimin në studion ligjore

03

Merrni konfirmimin e menjëhershëm të takimit

Konsultimi i avokatit në internet: Firma juridike AIRIAU AVOCAT organizon takime në zyrë dhe me videokonferencë. Në këtë kuptim, ju mund të rezervoni takimin tuaj direkt në internet.

Rastet 1 dhe 2 : Takimet në zyrë dhe me videokonferencë faturohen me 150 euro duke përfshirë taksat dhe zgjasin afërsisht 1 orë (caktimi pasdite). Pagesa bëhet online dhe në mënyrë të sigurt nëpërmjet Stripe. Ky është një konsultim ligjor për të studiuar situatën tuaj.

Për shembull, në rast të një vendimi për të refuzuar ose shtyrë një aplikim për shtetësinë, ju duhet të bëni këtë lloj takimi. 

Rasti nr.3 : Nëse keni një vendim për të kundërshtuar në kontekstin e ndihmës juridike, takimi në zyrë është falas (caktimi në mëngjes). Vendimi duhet të merret gjatë emërimit. Për shembull, takimi është falas nëse keni një vendim të mëposhtëm për të kundërshtuar: refuzim qëndrimi, detyrim për t'u larguar nga territori francez (OQTF), arrest shtëpiak, ndalim i kthimit në territorin francez (IRTF), ripranim në Shengen, transferim në Dublin.

Rasti nr 1 - Konsulencë ligjore me Steven AIRIAU (Pagesa e sigurt në internet)

Rasti nr 2 - Konsulencë ligjore me Valentine BASTIAN (Pagesa e sigurt online)

Rasti nr. 3 - Vendimi për t'u kontestuar (Takim falas në zyrë - Ndihmë juridike)