Հռոմեական ՊԱՆՏՈՒՍ

Իրավաբան օտարերկրացիների իրավունքների ոլորտում

Հռոմեական ՊԱՆՏՈՒՍ ստացել է ընդհանուր իրավունքի գիտական ​​աստիճան Ստրասբուրգի համալսարանից։

Այնուհետև նա ուսումը շարունակել է Ստրասբուրգում՝ որպես միջազգային իրավունքի մագիստրոս 1 և անդրազգային իրավունքի մագիստրոս 2։ Նա ավարտել է իր վերապատրաստումը` գրելով հետազոտական ​​աշխատանք Եվրոպական միության միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ:

Շրջանակներում AIRIAU AVOCAT իրավաբանական ընկերությունՌոման PANTUS-ը հիմնականում միջամտում է Վարչական դատարանի և Վերաքննիչ վարչական դատարանի առջև վիճելի բողոքների համատեքստում: